آسمون ابری و وخت غروب   مه صدای گرم توم خاک جنوب
بازدیدکنندگان : 70358


آرشیو
سه‌شنبه 10 مرداد‌ماه سال 1385
...

به نام دادار

دریاب مرا به نام تو آغاز کرده ام                       با بال واژگان تو پرواز کرده ام

این دفتری که گشوده است روبه روی من     ای نازنین بنام تو من باز کرده ام

 مدتها بود در این خیال بودم که مجموعه نوشته هایم در نشریات محلی را اعم از شعر و مقالات ، در یک جا جمع آوری نمایم . این موضوع را با دوستی که خود وبلاگنویس هستند در میان نهادم . ایشان ضمن قبول زحمت پیشنهاد دادند که صفحه ای بر روی وب برای اینجانب طراحی و ثبت کنند که حاوی دغدغه های روزانه ام باشد . پذیرفتم . اما ...

بهر حال امیدوارم این پنجره گشوده شده راه بجایی ببرد . ان شاءاله

     یادم می آید اواخر حیات دوست بزرگوارم مرحوم ابراهیم منصفی در دیداری که با ایشان داشتم ، پرسیدم ابراهیم چرا کم کار شده ای چیزی نمی نویسی؟ ابراهیم با مکثی کشدار تنها گفت :" غم نان نمی گذارد ." گفتم غم نان خود می تواند سوژه مناسبی باشد . ابراهیم با سکوتی پرمعنا خمیازه ای کشید و باز گفت  :" غم نان ."

 لذا امروز که می خواهم نوشتن را آغاز کنم . این سوژه را که درد مشترک است بهانه می کنم .

           نان

 از بام تا شام

     همه دغدغه ی نان

 از بام تا شام

     هر روز ، همه

            دغدغه ی نان

 از بام تا شام

      هر روز

               هر لحظه و هر آن

                            همه دغدغه ی نان

 نان

 نان

 نان

  همه

         دغدغه ی نان

..................................................................

                                                  باشد تا بعدطراح:سیاورشن

عناوین آخرین یادداشت ها

هرمزگانیها: